Свържете се с нас
   

За Hellas Properties

За Hellas Properties

3C  е основана в Гърция през 2006 г.

  Целта и е бизнес консултиране и до 2012 г. е активна основно в областта на инвестиционните програми, маркетинга и обучението на персонала.

  През 2012 г., заради кризата в Гърция, премества дейността си в България.

  От 2021 г. разширява дейността си в областта на частните инвестиции за продажба на гръцки недвижими имоти на чуждестранни купувачи.

  Иновациите на компанията на този нов пазар са следните:

1. Работи като консултант само от страна на купувача.

2. Всеки потенциален купувач комуникира на избрания от него език с хора в компанията, за които този език е майчин.

3. Предлага всички необходими специализирани услуги, необходими за придобиване на имот в Гърция до етапа на сключване на договора (юристи, счетоводители, инженери). Тези услуги се отнасят до преддоговорната проверка на недвижими имоти и се предоставят безплатно.

4. Предлага възможност на купувачите да му възложат управлението на имота от тяхно име, обезпечавайки доходите им.

5. Задължава се да довърши незавършени имоти или да санира при нужда.