Επικοινωνήστε μαζί μας
   

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η 3C ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2006.

  Σκοπός της ήταν η επιχειρηματική συμβουλευτική (business consulting) και μέχρι το 2012 δραστηριοποιούνταν κυρίως στον τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων, στο μάρκετινγκ και την εκπαίδευση προσωπικού.

  Το 2012, λόγω της ελληνικής κρίσης, μετέφερε την δραστηριότητα της στην Βουλγαρία.

  Από το 2021 επέκτεινε την δραστηριότητα της και στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων για την πώληση Ελληνικών ακινήτων σε αλλοδαπούς αγοραστές.

  Οι καινοτομίες της σε αυτή την νέα αγορά είναι οι παρακάτω:

1. Λειτουργεί ως σύμβουλος μόνο για την πλευρά του αγοραστή.

2. Κάθε υποψήφιος αγοραστής επικοινωνεί στην γλώσσα που διαλέγει με ανθρώπους της εταιρίας που έχουν την γλώσσα αυτή σαν μητρική.

3.Προσφέρει όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούνται για την απόκτηση ενός ακινήτου στη Ελλάδα μέχρι το στάδιο του κλεισίματος της συμφωνίας (δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον προσυμβολαιακό έλεγχο των ακινήτων και παρέχονται δωρεάν.

4. Προσφέρει την δυνατότητα στους αγοραστές να της αναθέσουν να διαχειρίζεται για λογαριασμό τους το ακίνητο, εξασφαλίζοντας τους εισόδημα.

5. Αναλαμβάνει να αποπερατώσει ημιτελή ακίνητα ή να ανακαινίσει όταν χρειάζεται.